Обекти по проект "Мрежа от споделени зелени пространства в 6 столични района", финансирани по ОП "Региони в растеж"