Обект № 3 - „Реконструкция на алейна мрежа в междублоковото пространство на бл.12, 13, 14 и 15 в ж.к.“Свобода“, район „Надежда“ – Столична община, гр.София

Съгласно проведена процедура по ЗОП е избрана фирма изпълнител с която е сключен договор за изпълнение на „Инженеринг за реконструкция на съществуваща алейна мрежа в междублоковото пространство на бл.12, 13, 14 и 15 в ж.к.“Свобода“, район „Надежда“ – Столична община, гр.София.

Одобрената проектна документация е разработена съгласно изискванията на действащото законодателство, която включва следното:

  • Демонтаж на съществуваща амортизирана настилка на алейната мрежа в междублоковото пространство, полагане на нова настилка от плътен асфалтобетон и полагане на нови бордюри;
  • Обособяване на места за отдих чрез поставяне на нова паркова мебел – пейки, кашпи и кошчета на подходящи места;
  • Проекта предвижда изцяло запазване на съществуващата дървесна растителност.

Obekt 3