Обект № 2 - „Реконструкция на спортна площадка в междублоковото пространство между ул.“Царевец“ и бл.333 в ж.к.“Надежда“-3ч., гр.София.

Съгласно проведена процедура по ЗОП е избрана фирма изпълнител с която е сключен договор за изпълнение на „Инженеринг за реконструкция  на спортна площадка в междублоковото пространство между ул.“Царевец“ и бл.333 в ж.к.“Надежда“-3ч., гр.София.

Одобрената проектна документация е разработена съгласно изискванията на действащото законодателство, която включва следното:

Проекта предвижда следните ремонтни дейности:

  • Ремонт на съществуваща алейна мрежа;
  • Изграждане на нова спортна площадка с ограда за минифутбол с настилка от изкуствена трева;
  • Обновяване на зелената система в междублоковото пространство чрез засаждане на 20 броя нова дървесна растителност;
  • Обособяване на места за отдих чрез поставяне на пейки на подходящи места;

Obekt 2