Избори за членове на Eвропейски парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

    Районна избирателна комисия София 25 МИР

Адрес: гр. София, ул. "Освобождение" № 25, Районна администрация „Красна поляна”, заседателна зала

Контакти:

Телефон: 0882 250 242
email: rik25@cik.bg
website: rik25.cik.bg

Разяснителни дигитални, видео и аудио материали на ЦИК за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г..

Материалите са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign
 

Граници на избирателните секции в район „Надежда“, СО

Заповед №РНД24-РД56-191/23.04.2024 г.  за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 09 юни 2024г. на територията на Столична община – район „Надежда“

Места на избирателните списъци – избори за членове на Европейския  парламент и предсрочни избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

Уведомления за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии

 Указ № 100 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

​​​​​​​ Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

 

Изтеглете оттук:

 

https://www.sofia.bg/election

Покана за публична консултация за определяне съставите на СИК за предстоящите избори на 9 юни 2024 г.