Социални дейности

Бюро за социални услуги - НАДЕЖДА

адрес: кв. жк Надежда 2, ул. Света Петка Търновска № 9

Телефон за контакт:  02 897 51 32

Ръководител: Наталия Михайлова

Директен линк  към Дирекция „Социални дейности” – Столична община

Работно време - 9.00 ч. - 17.30 ч.