02 РУ – СДВР гр. София

02 РУ – СДВР гр. София

Адрес: гр. София, ПК - 1202, ул. Княз Борис-І № 215,
Телефон: Оперативна дежурна част: 02/982 08 20; 02/831 01 07

Паспортна служба: 02/982 08 17 

Факс: 02/982 74 63

Приемното време на Началника на 02 РУ-СДВР

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Приемното време на Зам.-началника на 02 РУ-СДВР

всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Приемното време на полицейските инспектори от район „Надежда“

всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч.


Обслужваната от 02 РУ-СДВР територия обхваща три административни столични района: „Сердика“, „Надежда“ и „Нови Искър“, както и 13 кметства. Територията на тези района надхвърля 334 кв.км, като на нея живеят над 180 000 души.

С П И С Ъ К 

на група «Териториална полиция» СО – район «Надежда»

при 02  РУ – СДВР

Началник на група ТП „Надежда“

Тел. 02/982-62-04 и  GSM 0882 312 082

 

Обслужван

 район

Адрес

 на приемната

Телефон

за контакт

Полицейски

служители

ж.к. «Надежда» - 1

ж.к. «Надежда» - 1

ул. «Демир капия»

трафопоста до бл. 144

 

0884 088 973

полицейски инспектор С. Стефанов

мл. полицейски инспектор М. Петров

мл. полицейски инспектор М. Бенева

ж.к. «Надежда» - 2

ж.к. «Надежда» - 2

ул. „Й. Хаджиконстантинов”

срещу 15-то СОУ

 

0889 088 516

 

полицейски инспектор Д. Ачев

ж.к. «Надежда» - 3

ж.к. «Надежда» - 3

блок 330 - партер

 

0889 112 458

 

0882 722 104

полицейски инспектор В. Белмустаков

мл. полицейски инспектор К. Щъркелов

ж.к. «Надежда» - 4

ж.к. «Свобода»

ж.к. «Надежда» - 4

блок 461 – вх. „А” - партера

 

0889 112 194

 

0889 088 426

 

 

полицейски инспектор Я. Иванов

мл. полицейски инспектор Д. Славчева

полицейски инспектор Е. Стаменова

«Толстой»

ж.к. «Надежда» - 2

ул. „Й. Хаджиконстантинов”

срещу бл. 252

 

0889 112 486

полицейски инспектор И. Маринов

мл. полицейски инспектор М. Соколова

кв. «Илиянци»

 

кв. «Требич»

В административната

сграда на кметството

кв. «Илиянци»

 

0882 507 613

 

0889 112 475

полицейски инспектор В. Николов

полицейски инспектор К. Кирилов