Общински културен институт „Надежда“

Общински културен институт „Надежда“


ОКИ „Надежда“ е най-големият общински център в един от най-крайните райони на София. Ние предизвикваме и изненадваме хората от Красна поляна, Банишора, Връбница, Требич, Люлин, Обеля, Надежда с разнообразни и новаторски, достъпни и вълнуващи творчески изяви.

Мисия                                                                                                  

Нашата мисия е да съхраняваме, развиваме и популяризираме българската музикална култура и изкуство.

ОКИ „Надежда“ предлага професионален продукт за различните възрастови групи и предоставя равни възможности на всички да изживеят незабравими мигове с нашите неповторими и с високо качество културни събития. Чрез музиката ние възпитаваме по места, гостуваме и привличаме хора в сградата на ОКИ „Надежда“.

ОКИ „Надежда“ е в тясна връзка с хората от третата възраст, настанени в домове за стари хора. Изнасяме музикални спектакли на място или в концертни зали за деца в неравностойно положение, лишени от родителски грижи и за деца от малцинствените групи.

Визия                                                                                                  

ОКИ „Надежда“ е разположен в съвременна сграда на комуникативно място и е културен център на район „Надежда“. Предоставяме помещения за творчески изяви, с което приобщаваме хора от различни възрасти и народности.

ОКИ „Надежда“, превърнал се в дом на изкуството и културата, ще продължава да спомага със своите дейности за вписването на страната в европейската и световна музикална култура. Развиваме сътрудничества в национален и международен план с вярата и надеждата, че музиката и другите изкуства стимулират хората да споделят, да се образоват, вдъхновяват и да бъдат по-добри. Създаваме нова система, повишаваме критериите и изграждаме вкус към красивото като съхраняваме, развиваме и разпространяваме музикалното изкуство.

Цели и дейности

·         Осъществяване общинската политика в областта на културата и младежките дейности с акцент върху достъп до културата и децентрализация на културния живот;

·         Опазване, съхраняване, подпомагане и разпространение на българската музикална култура във всичките й аспекти и форми;

·         Повишаване качеството на българското музикално-изпълнителско изкуство във всички жанрове с използване на нови технологии;

·         Подобряване качеството на музикалната интонационна среда и засилване присъствието на българската музика;

·         Повишаване на възпитателната функция на културата и политиките, ориентирани към младото поколение;

·         Увеличаване присъствието на музиката в духовния живот не само в София, а и в градове из цялата страна, чрез сътрудничество с ръководствата на други културни институти;

·         Популяризиране и разпространение на българската музикална култура в чужбина и вписването й в европейската и световна общност;

·         Разширяване на сътрудничеството с партньори от целия свят.