Нов еко-паркинг за 60 автомобила в жк „Свобода“

Заедно с общинския съветник Татяна Георгиева/Tatyana Georgieva продължаваме представянето на новите обекти в район "Надежда" чрез видео обиколка "Заедно.сме Надежда"!

Днес се намираме на новия еко-паркинг за 60 автомобила в жк Свобода,, част от европейския проект „URBiNAT“/ Зелен коридор на здравето.

Той се намира до Мини футболен комплекс "Надежда" и е с обща площ 1570 м2 . Предвиждат се два типа паркоместа, изградени с парколементи: 54 стандартни паркоместа и 3 двойни паркоместа за хора в неравностойно положение.

При изпълнението му се залага посаждането на нови дървета и храстова растителност, които ще създават съвременна озеленена паркова среда.

Освен за автомобили, паркингът е предназначен и за паркиране на велосипеди. За целта се използват класически стойки за велосипеди с възможност за заключване.

В северозападната зона до местата за паркиране на велосипеди се предвижда и станция за зареждане на електромобили, която ще бъде монтирана на следващ етап.

Предвиден е монтаж на 6 броя осветителни тела, разположени по периферията на паркинга извън зоните на маневриране и паркиране.

 

Линк на видеото във Facebook