Новини

<< Към всички новини

Започна набиране на преброители за Преброяване 2021 г.

05/10/2020
Card image cap

От 15 септември започна набиране на преброители за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено с документи в администрацията на район „Надежда“ , по  настоящ адрес: гр. София, ул. „Кирил Дрангов“ №55, етаж 1, с работно време: понеделник – петък, от 08:30 ч. до 17:00 ч., за да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани 114 преброители от район „Надежда“,  които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

Заповед за определяне на цениставки за извършваните дейности по провеждане на предварителния обход

Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител

Указания

Автобиография