<< Към всички новини

Решение № 179 на СОС с актуален списък на спортните обекти, общинска собственост.