<< Към всички новини

От 27 май се въвежда временна организация на движението във връзка с етап 2 на реконструкцията на бул. „Рожен“

26/05/2024
Card image cap

Столична община информира, че се въвежда временна организация на движението  във връзка с реализацията на ЕТАП II: „Изграждане на бул. “Рожен“, в участъка от надлез над Ж.П. линия до + 6 метра след О.Т. 22 при  ул. „Джерман“ и цялостна реконструкция на трамваен релсов път в участъка с изграждане на съпътстваща инфраструктура“ от обект "Изграждане на бул. "Рожен" от надлез над ж. п. линия до Северна скоростна тангента“, както следва:

 

Организацията на обществения транспорт е съобразена с проекта за временната организация на движението и разработените етапи.

 

Движението по съществуващия бул. "Рожен" се спира от км 0+000 до км 0+740.

Движението в участъка от км 0+000 до км 0+740 се пренасочва по ново дясно платно.

Трамвайното движение до км 0+300 се запазва без промяна, като старото колело на трамвая се използва като обръщало.

Обръщалото на автобусите се измества в посока ж.п. надлез "Надежда", непосредствено преди началото на участъка за реконструкция.

Локалното платно в дясно остава отворено за движение до трамвайното обръщало. Запазват се местата на двете съществуващи пешеходни пътеки тип "Зебра" на км 0+010 и на км 0+350, като тази на км 0+350 се измества в дясно на новото пътна платно. Безпрепятственото преминаване на пешеходците се подсигурява с преместваеми разделители тип "Стена" С23, поставени в ляво и дясно на пешеходната пътека.

Тротоарните пространства в ляво и дясно до трамвайното ухо се отварят за пешеходно движение .

Запазва се достъпа до всички съпътстващи имоти в ляво и дясно, както и до пожарната и митницата , чрез съответната сигнализация и маркировка.

Продължава изграждането на всички кръстовища  на последващ подетап 2.2 съгласно изискванията на Наредба N 3 за краткотрайни работи.

От км 0+800 до км 1+640 /край участък 2/ продължава изграждането на бул. "Рожен" и новото трамвайно трасе от 1ви етап на ВОБД.

Движението по съществуващия бул. Рожен до км 0+850 се преустановява и се прехвърля по новоизграденото дясно платно на новия бул. Рожен.

Започва изграждане на нов водопровод и канализация в ляво пътно платно.

Обозначават се с табели временно изместените места на спирките на автобусните линии.

Обръщалото на автобусите се измества при кръговото на надлез „Надежда“.

 

Временно се спират трамвайни линии 11 и 12 до приключване на ремонта на релсовия път в участъка от км 0+000 до км 0+300.

Срокът за временната организация на маршрутите на обществения транспорт ще бъде съобразен с графика на строителството.

Промяната на маршрутите на обществения транспорт се извършва след издаване на Заповед от Столична община.

      Плановете за временна организация на маршрутите на обществения транспорт са съгласувани със “Център за градска мобилност ”  ЕАД.