<< Към всички новини

Издадено е Разрешение за строеж на обект "Изграждане на бул. Рожен от надлез над ЖП линия Биримирци-Волуяк до ССТ" - етап II