<< Към всички новини

Заключителна дискусия относно виза за проектиране за паметник „Ангели на пътя“ в Северен парк

18/04/2024
Card image cap

На 10.04.2024 г., от 18:00 ч. в сградата на СО - район „Надежда“ се проведе обществено обсъждане – заключителна дискусия  на Виза за проектиране за предварителни /прединвестиционни/ и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на паметник „АНГЕЛИ НА ПЪТЯ“ в УПИ I-„ ЗА ПАРК “, ПИ с идентификатор 68134.1375.2011 по КККР, кв. 25, м. „Северен парк“, СО-район ,,Надежда“.

Пресинформация от закл. диск. 10.04.24 ред