<< Към всички новини

Извършена е ларвицидна обработка на водните обекти в район „Надежда“

12/04/2024
Card image cap

На 11 април 2024 г. беше извършена ларвицидна обработка на водните обекти, разположени на територията на район "Надежда".

Ларвицидната обработка обхваща временни и постоянни биотопи на комари - водоеми, напоителни съоръжения и др.

След приключване на ларвицидната обработка, предстоят и периодични обработки срещу комари.

Използвани са биоцидни препарати, включени в списъка с разрешените за утотреба в България.