<< Към всички новини

Разрушаване на стар ТП "Бородински бой Синдикалисти"