Обяви и съобщения

<< Към всички новини

График за изпълнение на СМР за обект

13/03/2024

График за изпълнение на СМР за обект " Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ IV -154, kв.85, м "Надежда 2а" по плана на гр. София, район "Надежда 2а" по плана на гр. София, район "Надежда"