<< Към всички новини

Заповед № САГ23-РА53-222/ 21.04.2023г. на Гл. архитект на СО за разрешено изработване на проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на м. „ж.к. Толстой“

09/05/2023

     На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СО-район „Надежда” съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № САГ23-РА53-222/ 21.04.2023г. на Главния архитект на СО е разрешено да се изработи служебно проект за изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на м. „ж.к. Толстой“ в участъка от о.т.138 до о.т.71 и изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на УПИ I-„ЗА ЖС И ПАРКИНГ“, УПИ II-251 в кв. 30в и УПИ IV-780, УПИ VIII-783, УПИ ХI-2119, УПИ VII-784 и УПИ VI-785 в кв.29, м. „ж.к. Толстой“, СО-район „Надежда“.