Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

<< Към всички новини

Обявление за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24/06/2022

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

 

     На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община, съобщаваме, че е издадена Заповед № РНД22-РД56-222/ 24.06.2022г. на Кмета на СО-район „Надежда“ за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА ХАН КРУМ“ в м. ,,Северен парк“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, СО - район ,,Надежда“.