Запитване за приемен ден

Желая за бъда записан/а за приемния ден на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, Столична община. Приемният ден на инж. Д. Димов е всеки понеделник от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Кмет – Заявление за записване