Транспортна мрежа

По данни от Центъра за градска мобилност през 2010 г. средния брой превозени пътници по един маршрут за един ден с трамваен транспорт е 22 191 души, с тролейбусен транспорт – 20 025 души и  с автобусен транспорт – 6 790 души.

Транспортна мрежа

Район „Надежда” разполага с много добре развит обществен транспорт. През района преминават:

1. Трамвайни линии № 1, 6, 7, 11, 12 и 19;

 • Линия 1 се обслужва от 8 коли, преминаващи средно през 10 минути през деня и през 20 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия  6 се обслужва от 8 коли, преминаващи средно през 12 минути през деня и през 19 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия  7 се обслужва от 9 коли, преминаващи средно през 5 минути през деня и през 20 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 11 се обслужва от 15 коли, преминаващи средно през 10 минути през деня и през 21 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 12 се обслужва от 8 коли, преминаващи средно през 14 минути през деня и през 21 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 19 се обслужва от 6 коли, преминаващи средно през 26 минути през деня и през 50 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.

2. Автобусни линии № 53, 83, 85, 86, 108 и 150;

 • Линия 53 се обслужва от 2 коли, преминаващи средно през 120 минути през деня и през 120 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 83 се обслужва от 21 коли, преминаващи средно през 15 минути през деня и през 20 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 85 се обслужва от 15 коли, преминаващи средно през 10 минути през деня и през 15 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 86 се обслужва от 6 коли, преминаващи средно през 13 минути през деня и през 18 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 108 се обслужва от 6 коли, преминаващи средно през 19 минути през деня и през 25 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.
 • Линия 150 се обслужва от 8 коли, преминаващи средно през 15 минути през деня и през 22 минути в интервала между 5 и 7 часа и след 20 часа.