Демографски профил

Населението на район „Надежда” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост 67 905 жители.

Съотношението по пол е както следва: 32 184 души или 47% са мъже, а  35 721  души или 53% са жени.

Населението в трудоспособна възраст е 44 211  или 65%, населението в над трудоспособна възраст е 14 819  души или 22%, населението в под трудоспособна възраст е  8 875  души или 13%.

 naselenie_po_vuzrastovi_grupi

naselenie_nadejda

 

Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с преброяването през 2001г. със  58  души или 0 %.

Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма численост в района са жените – средно 53% за сметка на мъжете – средно 47%. 

chislenost_prebroyavane

 

naselenie_po_pol

 

 

Детайлна справка на населението според възрастта 

Актуална към 1.02.2012 г.

 

общо

мъже

жени

под  7

от 7 до 13

от 14 до 17

от 18 до 59 жени

от 18 до 62 мъже

над 60 жени

над 63 - мъже

СО- район „Надежда”

72434

34745

37689

4668

4141

2261

22277

23729

10024

5334

кв. Илиянци

2149

1066

1083

150

158

77

642

753

233

136

кв. Требич

1407

672

735

95

85

48

421

424

200

134

общо

75990

36483

39507

4913

4384

2386

23340

24906

10457

5604