Здравеопазване

На територията на район „Надежда” са разположени два диагностично консултативни центъра (ДКЦ)

ДКЦ 8 София ЕООД

  • адрес: София, ж.к. Надежда, ул. "Христо Силянов" 77
  • уебсайт: http://www.dcc8.com/
  • e-mail: dcc8@dcc8.com
  • телефон: +359/ 2/936 12 27

Консултации по следните специалности: Педиатрия, кардиология, ендокринология, неврология, пулмология, УНГ, офталмология, хирургия, дерматология, акушерство и гинекология, клинична лаборатория, физиотерапия, гастроентерология.

 

ДКЦ 24 София ЕООД

  • Адрес: ж.к. Надежда, ул. "Ген. Никола Жеков" 3
  • e-mail:dkc24@abv.bg
  • телефони: +359/ 2/898 12 01

Консултации по следните специалности: детски болести, вътрешни болести, акушерство и гинекология, неврология, ендокринология, белодробни болести, хирургия, кардиология, очни болести, УНГ, ревматология, дерматовенерология, гастроентерология; съвременна физикална терапия; рентгенова и ехографска диагностика; експресни клинико-лабораторни изследвания; изследване на слуха (аудиометрия).